เยี่ยวกรอกปากให้พ่อมึงแดรก


2

มึงจะแดรกด้วยเรอะแสรสสส

กูแดรกเยี่ยวใครวะสาสสสส


0

เอามาให้พ่อกูแดรกดิ

อาหย่อย


เสนอนิยามใหม่

เยี่ยวกรอกปากให้พ่อมึงแดรก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง