นิยามที่ดีที่สุด
เยี่ยวกรอกปากให้พ่อมึงแดรก

มึงจะแดรกด้วยเรอะแสรสสส


กูแดรกเยี่ยวใครวะสาสสสส

เยี่ยวกรอกปากให้พ่อมึงแดรก

เอามาให้พ่อกูแดรกดิ


อาหย่อย