เยียดเปียด


6

สับเซตของคำว่า เย็ดเป็ด จากศิลาจารึกของขุนศรีรูหีบานได้บันทึกว่า แอนนา ชวนชื่นได้บัญญัติขึ้นมาคนแรก

เยียดเปียดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด


1

การที่ทำอะไรแล้วส่งผลกลับมาถึงตัวเรา

เยียดเปียดข้อสอบที่ทำวันนี้ผิดทุกข้อเลยวะ


เสนอนิยามใหม่

เยียดเปียด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง