โยโย่เก้า


3

โยโย่คุ

อิอิิอิอิอิิอิอิอิิ โยโย่ไนน์


เสนอนิยามใหม่

โยโย่เก้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง