นิยามที่ดีที่สุด
ยำยำ

บะหมื่กึ่งสำเร็จรูปของอายิโนะโมโต๊ะ


ความสุข...คำโต แต่นี่ ความสุข...ควยโต