ยำยำ


1

บะหมื่กึ่งสำเร็จรูปของอายิโนะโมโต๊ะ

ความสุข...คำโต แต่นี่ ความสุข...ควยโต


เสนอนิยามใหม่

ยำยำ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง