ยาย


2

พ่องมึงมั้งสัสไม่รู้จักคำว่ายาย

กูไม่บอกสัส - -


เสนอนิยามใหม่

ยาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง