นิยามที่ดีที่สุด
ยาย

พ่องมึงมั้งสัสไม่รู้จักคำว่ายาย


กูไม่บอกสัส - -