ยมพบาล


1

= ยมบาล อ่านว่า ยม-มะ-บาน (ไม่ใช่ ยม-พะ-บาน)

"บอกยมพบาลมาประเทศไทยด่วนๆ เอาสมุนมาเยอะๆ นะ พวกขายชาติเลวๆ มีเยอะ มาเอามันไปให้หมด..แผ่นดินจะได้สูงขึ้น" 「Supaporn Kangkorn」


เสนอนิยามใหม่

ยมพบาล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง