ยมทูต


1

ใส่ชุดสีดำ มีดาบฟันวิญญาณ ใช้วิถีมาร และ ก้าวพริบตาได้

ราชายมทูต มีนามว่า "เรย์โอ"


เสนอนิยามใหม่

ยมทูต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง