นิยามที่ดีที่สุด
ยมทูต

ใส่ชุดสีดำ มีดาบฟันวิญญาณ ใช้วิถีมาร และ ก้าวพริบตาได้


ราชายมทูต มีนามว่า "เรย์โอ"