แยมกับเรื่องเล่าอุาทว์


1

ไอสัส

กูพึ่งใช้พลังแค่ 50%


1

เป็นคู่เกย์กับชัยหรือ ธวัชชัย จิตดีงาม

แยม เราชอบแยมนะ มีเพศสัมพันกันเถอะ จุ้บ ♥


0

ต่อยแน่นอน

เกย์


เสนอนิยามใหม่

แยมกับเรื่องเล่าอุาทว์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง