นิยามที่ดีที่สุด
แยมกับเรื่องเล่าอุาทว์

เป็นคู่เกย์กับชัยหรือ ธวัชชัย จิตดีงาม


แยม เราชอบแยมนะ มีเพศสัมพันกันเถอะ จุ้บ ♥

แยมกับเรื่องเล่าอุาทว์

ไอสัส


กูพึ่งใช้พลังแค่ 50%

แยมกับเรื่องเล่าอุาทว์

ต่อยแน่นอน


เกย์