ยิ้ม


2

เย็ด ร่วมเพศ

เชียงใหม่ ชวนคนมายิ้มกัน เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

ยิ้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง