นิยามที่ดีที่สุด
ยิ้ม

เย็ด ร่วมเพศ


เชียงใหม่ ชวนคนมายิ้มกัน เป็นต้น