ยาผมซ่า


5

วิธีเรียก ยากูซ่า แบบสุภาพ

ยาผมซ่า แท่แด๊ดๆ


เสนอนิยามใหม่

ยาผมซ่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง