ย่าม


0

เครื่องใช้ที่ทำมาจากผ้านำมาตัดเย็นเป็นถุงในลักษณะสำหรับสะพายข้าง

ย่ามสิ!


เสนอนิยามใหม่

ย่าม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง