นิยามที่ดีที่สุด
ย่าม

เครื่องใช้ที่ทำมาจากผ้านำมาตัดเย็นเป็นถุงในลักษณะสำหรับสะพายข้าง


ย่ามสิ!