นิยามที่ดีที่สุด
ยม

โทรม เละ พัง หมดสภาพ


นั่งเรือไปทำงาน ลงเรือมาสภาพอย่าง ย ม !!!