ยม


1

โทรม เละ พัง หมดสภาพ

นั่งเรือไปทำงาน ลงเรือมาสภาพอย่าง ย ม !!!


เสนอนิยามใหม่

ยม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง