ยาม


1

เย็ด

ขอยามหน่อย


เสนอนิยามใหม่

ยาม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง