ยุพราช


1

คอกควาย

โง่


เสนอนิยามใหม่

ยุพราช
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง