เย็บโพ้ง


1

เจ๊ดพ่องงงงงงนั่นเอง

เย็บโพ้งงงง!!!! จะให้กรุไปจับโปเกม่อนในห้องปกครองหรอสาดดด


เสนอนิยามใหม่

เย็บโพ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง