นิยามที่ดีที่สุด
เย็บโพ้ง

เจ๊ดพ่องงงงงงนั่นเอง


เย็บโพ้งงงง!!!! จะให้กรุไปจับโปเกม่อนในห้องปกครองหรอสาดดด