ยามานามิ ครับ


1

ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน

พระเอก มาแล้ว


เสนอนิยามใหม่

ยามานามิ ครับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง