นิยามที่ดีที่สุด
ยามานามิ ครับ

ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้ทนทาน


พระเอก มาแล้ว