นิยามที่ดีที่สุด
ยาย่า

ลูกเล่น


ยาย่าบอกว่า พลังงานบางอย่าง ก็ เป็น ได้นะคะ