ยาย่า


1

ลูกเล่น

ยาย่าบอกว่า พลังงานบางอย่าง ก็ เป็น ได้นะคะ


เสนอนิยามใหม่

ยาย่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง