นิยามที่ดีที่สุด
โยโย่

ขาด 9


เป็นคำไม่สมบูรณ์

โยโย่

เยลลี


y-o y-o โยโย่ พ่อ มึง สิ