โยโย่


4

ขาด 9

เป็นคำไม่สมบูรณ์


1

เยลลี

y-o y-o โยโย่ พ่อ มึง สิ


เสนอนิยามใหม่

โยโย่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง