ยิ้มละมัย


1

เป็นเเฟนเล็ก

ยิ้มละมัยคบกับเล็กและรักกันมากอยากจะบอก


เสนอนิยามใหม่

ยิ้มละมัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง