นิยามที่ดีที่สุด
ยิ้มละมัย

เป็นเเฟนเล็ก


ยิ้มละมัยคบกับเล็กและรักกันมากอยากจะบอก