โยโมส


1

ตดแตก

กไกฟ


เสนอนิยามใหม่

โยโมส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง