นิยามที่ดีที่สุด
เย้ย

กูบอกไม่ถูกสลัด ดูตัวอย่างเอา


เ้ย้ยยยยย ! กูไม่รู้นะ
เย้ยยย สมน้ำหน้า