นิยามที่ดีที่สุด
ยั้ยเม็ด

เย็ดมั้ย


เฮ้ยแป้ง ยั้ยเม็ด