ลูกกูย


1

กำปั้น ''''' หมัด

มึงไข้โดนลูกกูยกูก๋า


เสนอนิยามใหม่

ลูกกูย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง