นิยามที่ดีที่สุด
ล่ก

อาการที่ลุกลี้ลุกลนเป็นอย่างยิ่ง


ตอนกูไปพรีเซ้นมา อาจารจ้องกูตลอดเลย ล่อซะกูล่กเลย