ล่ก


1

อาการที่ลุกลี้ลุกลนเป็นอย่างยิ่ง

ตอนกูไปพรีเซ้นมา อาจารจ้องกูตลอดเลย ล่อซะกูล่กเลย


เสนอนิยามใหม่

ล่ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง