ลัก


1

ลักขโมยไง

ลักเล็กขโมยน้อย


เสนอนิยามใหม่

ลัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง