นิยามที่ดีที่สุด
เรือเหี้ยอะไรล่ะนี่มันสาวน้อยติดปืนชัดๆ

เรือเหี้ย สังคังควยเละ