เรือสวย


2

(มุข) ล้อเลียนฉากจบแบบ Bad End ของอนิเมชั่นทีวีเรื่อง School Days
ปัจจุบันนิยมใช้แทนคำว่า "ฉากจบอันน่าเศร้า, ฉากจบอันโหดร้าย"(Bad End)

เรือสวยฉบับ SAO(Sword Art Online)


เสนอนิยามใหม่

เรือสวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง