นิยามที่ดีที่สุด
เรือสวย

(มุข) ล้อเลียนฉากจบแบบ Bad End ของอนิเมชั่นทีวีเรื่อง School Days
ปัจจุบันนิยมใช้แทนคำว่า "ฉากจบอันน่าเศร้า, ฉากจบอันโหดร้าย"(Bad End)


เรือสวยฉบับ SAO(Sword Art Online)