รอพ่อมาตัดริบบิ้นไง


1

ใช้เร่งพวกช้าๆ

"ช้าชิบหาย รอพ่อมาตัดริบบิ้นไง"


เสนอนิยามใหม่

รอพ่อมาตัดริบบิ้นไง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง