นิยามที่ดีที่สุด
รอพ่อมาตัดริบบิ้นไง

ใช้เร่งพวกช้าๆ


"ช้าชิบหาย รอพ่อมาตัดริบบิ้นไง"