ร้อย


1

จำนวนซึ่งมีค่า 3 หลัก

หนึ่ง''ร้อย''บาท (100) น้ะจร๊ะ


เสนอนิยามใหม่

ร้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง