นิยามที่ดีที่สุด
รอยสัก

รอยหมาเกาดูเรื้อนชิบหาย


ผมมีรอยสัก