รอยสัก


4

รอยหมาเกาดูเรื้อนชิบหาย

ผมมีรอยสัก


เสนอนิยามใหม่

รอยสัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง