นิยามที่ดีที่สุด
รอไม่อดใจท้อ

เป็นศัพท์ใหม่จาก นิชคุณ หรเวชกุล
หมายถึง ความคิดถึงและอยากเจอจนไม่อาจอดใจได้ เลยเกิดอาการท้อ


ครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ เราจะรอไม่อดใจท้อ