รอไม่อดใจท้อ


3

เป็นศัพท์ใหม่จาก นิชคุณ หรเวชกุล
หมายถึง ความคิดถึงและอยากเจอจนไม่อาจอดใจได้ เลยเกิดอาการท้อ

ครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ เราจะรอไม่อดใจท้อ


เสนอนิยามใหม่

รอไม่อดใจท้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง