เรื้อนร็อค


4

บุคคลที่ไม่ร็อคจริง แต่ชอบโชว์ว่าตัวเองร็อคเพราะตามกระแสร็อคไปวัน ๆ

"ไอเชี่ยนี่แม่งเรื้อนสัส ๆ"
- ชาวร็อคคนหนึ่งกล่าวกับเรื้อนร็อค


1

ชาวร็อกที่มีอาการคันที่ผิวหนัง

โอ้ยแม่งคันสัส โอ้ เย~


เสนอนิยามใหม่

เรื้อนร็อค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง