นิยามที่ดีที่สุด
เรื้อนร็อค

บุคคลที่ไม่ร็อคจริง แต่ชอบโชว์ว่าตัวเองร็อคเพราะตามกระแสร็อคไปวัน ๆ


"ไอเชี่ยนี่แม่งเรื้อนสัส ๆ"
- ชาวร็อคคนหนึ่งกล่าวกับเรื้อนร็อค

เรื้อนร็อค

ชาวร็อกที่มีอาการคันที่ผิวหนัง


โอ้ยแม่งคันสัส โอ้ เย~