นิยามที่ดีที่สุด
ร้องไห้

อาการมีน้ำไหลออกจากตา บางทีหนักหน่อยก็อาจะมีน้ำไหลออกจากจมูกด้วย


ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ ?