ร้องไห้


1

อาการมีน้ำไหลออกจากตา บางทีหนักหน่อยก็อาจะมีน้ำไหลออกจากจมูกด้วย

ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ ?


เสนอนิยามใหม่

ร้องไห้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง