ร็อค!!!


1

เป็นความรู้สึกที่ ร็อค!!!

ตรูร็อค \m/ !!!!


เสนอนิยามใหม่

ร็อค!!!
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง