เร่อ


1

เร่อก็คือคำๆหรึ่งที่เหมือนคนอื่นทำตัวแปลกๆเกรียนๆแล้วเราไปว่าเร่อนั่นเอง

ก:ทำอะไรของมึง
ข:อะไรทำอะไรงง?
ก:ทำเร่อจังมึง
ข:อะไรเร่อยืนอยู่เฉยๆก็หาว่าเร่อ
ก:ก็ยืนแกล้งเพื่อนไม่เร่อหรอ
ข:เออเร่อก็ได้ว่ะ-*-
*ขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ใช้คำไม่สุภาพ: )


เสนอนิยามใหม่

เร่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง