ร็อก


1

ควยยยยยย

ทีเร็ก


เสนอนิยามใหม่

ร็อก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง