ไรหรา


1

คือ อะไรเหรอ

เป็นไรหราตะเอง


เสนอนิยามใหม่

ไรหรา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง