นิยามที่ดีที่สุด
ไรหรา

คือ อะไรเหรอ


เป็นไรหราตะเอง