นิยามที่ดีที่สุด
เรื่องของหยง

ไลท์โนเวลในตำนานแห่งประมูลที่ Zeloso และนักประพันธ์อื่นๆอีก 1000 ชีวิต หยงเป็นจุดศูนย์กลางของพล๊อตเรื่อง เน้นการเสียดสีสังคมความเป็นอยู่ของเทย


เมื่อหยง............... จากนั้น......... (ปล่อยเรปล่างเขียนต่อ)