นิยามที่ดีที่สุด
รอยัลร่าน

พวกคลั่งสถาบันขั้นรุนแรงจนกู่ไม่กลับ หัวอนุรักษ์นิยมขั้นรุนแรง ชอบโหนสถาบันอยู่เป็นนิด ไม่สามารถคุยด้วยเหตุผลได้เพราะสมงสมองไปกับสถาบันหมดแล้ว


แม่มไอ้ร่านนั่นโหนอีกแล้ววะ โหนบ่อยจริงๆ พ่อมันเป็นทาซานรึไงวะ

รอยัลร่าน

(การเมือง) ประโยคต้องการที่จะเค้าเตอร์ "ลิเบอร์ร่าน" น่าจะมาจากการผนวกคำระหว่าง

Loyal + ร่าน = อยากจะเป็นผู้ถักดีต่อสถาบันเหลือเกิน

Royal + ร่าน = อยากจะเป็นเชื้อพระวงศ์

อนึ่ง ถ้าเป็นผู้ภักดี (Loyalist) อยู่แล้ว คำๆนี้ ก็ไม่ได้มีความหมายอะไร

อสอง ถ้าเป็นคนธรรมดาอยู่แล้วแต่ไม่อยากจะเป็นเจ้า ก็ไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนอะไร

เพราะว่าคำว่า ร่าน นั้นใช้กับพวกผู้ที่มีอาการเดือดร้อน


อะไรคือรอยัลร่านวะ ร่านวอน นี่มันร่านจริงๆ