นิยามที่ดีที่สุด
ลิเบอร์ร่าน

ลิเบอร์ร่าน น. (อังเกรียน:Libtard) เป็นกลุ่มขบถสังคมชอบยุ่ง ดื้อทน ถามคำถามวกวน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ความรักและหวงแหนในชาติ ในท่านผู้นั้น และ หน้าที่พลเมือง ลิเบอร์ร่านมีแนวคิดสนับสนุนเสรีภาพ และ อะไรก็ตามที่มีคำว่าเสรีต่อท้ายเช่น ตลาดเสรี ทำแท้งเสรี หรือการคอรัปชั่นโดยเสรี ยูโทเปียของลิเบอร์ร่านคือการนำคนกลับเข้าสู่อาณาจักรโลกของสัตว์วิ่งหนีสิงโตพลางคุ้ยหาผักบุ้งกินพลาง


สมาชิกเพจที่เคารพ: กูอยากจะโพส XYZ สดๆออกสื่อใครจะทำไมวะ เหี้ย! นี่คือเสรีภาพกู olo นี่ก็ของกู ขากๆถุยๆ กฎมึงไม่ใช่กฎหมาย ส่วนกฎหมายข้อนู้นนี้นั้นมาจากเผด็จการกูไม่ฟัง มึงแบนกูมึงไม่เป็นประชาธิปไตย ถุยๆขากๆ *@#!

แอดมิน A: ท่าทางเราจะเจอลิเบอร์ร่านเข้ามาร่านซะแล้วละ

ลิเบอร์ร่าน

พรรคพวกลุงกำนัน


สู้ต่อไป พวกเรา เสรีชนน