ลาบจุง


1

เป็น คำพูด

เช่น กุ อยาก กิน ลาบเดือด


เสนอนิยามใหม่

ลาบจุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง