นิยามที่ดีที่สุด
ลาบจุง

เป็น คำพูด


เช่น กุ อยาก กิน ลาบเดือด