โล้นอินดี้


3

คุริลิน ในดราก้อนบอล

YOLO ใช้กับ คุริลิน ไม่ได้


1

ชายหัวโล้น ผู้มีความคิดแตกต่างจากผู้อื่น

สุหริด สยามลาวา


เสนอนิยามใหม่

โล้นอินดี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง