นิยามที่ดีที่สุด
โล้นอินดี้

คุริลิน ในดราก้อนบอล


YOLO ใช้กับ คุริลิน ไม่ได้

โล้นอินดี้

ชายหัวโล้น ผู้มีความคิดแตกต่างจากผู้อื่น


สุหริด สยามลาวา