นิยามที่ดีที่สุด
แล่นไม้

( v.ของกระเทย ) ออกหากินผู้ชายตอนกลางคืน ตอนมีหมอลำ ทางทวีปอีสานพุ้นหล่ะ


กระเทย : มื้อนี้หมอลำบ้านได๋ ป่ะๆๆ เฮาไปหาแล่นไม้
หมู่กระเทย : สิได้จักไม้น้อออ ?