เเลน


1

ตัวเงินตัวทอง

ดูไอเเลนนั้นซิ


เสนอนิยามใหม่

เเลน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง