นิยามที่ดีที่สุด
เเลน

ตัวเงินตัวทอง


ดูไอเเลนนั้นซิ