ลิ้น


2

อวัยวะที่เอาไว้เลีย และเอาไว้ยกของหนักโดยเฉพาะคน

เราสามารถใช้อวัยวะที่เรียกว่าลิ้นยกมนุษย์ได้สบายๆ


เสนอนิยามใหม่

ลิ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง