นิยามที่ดีที่สุด
ลิ้น

อวัยวะที่เอาไว้เลีย และเอาไว้ยกของหนักโดยเฉพาะคน


เราสามารถใช้อวัยวะที่เรียกว่าลิ้นยกมนุษย์ได้สบายๆ