ลูน่า


1

เมนโวคอลแห่ง f(x) เตี้ยแต่เสียงดี มักโดนว่าว่าเตี้ยกว่าเมมเบอร์คนอื่นอยู่บ่อยๆ

ลูน่า


เสนอนิยามใหม่

ลูน่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง