เล่นเพื่อน


18

เล่นอย่างว่ากับเพื่อน ใช้กับคู่ ญ-ญ มีที่มาจากในวัง เนื่องจากสมัยนั้นนางในวังมีแต่ผู้หญิง ผู้หญิงเลยจับคู่เล่นกันเอง

สาวสองคนนั้นเค้าจับคู่เล่นเพื่อนกันอีกแล้ว /)____(\


เสนอนิยามใหม่

เล่นเพื่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง