นิยามที่ดีที่สุด
เล่นเพื่อน

เล่นอย่างว่ากับเพื่อน ใช้กับคู่ ญ-ญ มีที่มาจากในวัง เนื่องจากสมัยนั้นนางในวังมีแต่ผู้หญิง ผู้หญิงเลยจับคู่เล่นกันเอง


สาวสองคนนั้นเค้าจับคู่เล่นเพื่อนกันอีกแล้ว /)____(\