นิยามที่ดีที่สุด
ลู่แบค

แรดน้อยอ่อยดี
กับคุณพี่คนแมน


ลู่หาน รัก ลู่แบคฮยอน

ลู่แบค

คนรักหน้าหวาน


พี่หาน กะ น้องแบค

ลู่แบค

พี่หานคนแมนกับน้องแบคคนน่ารัก


'พี่ห๊านนนนนนนนนนนนนนนนน พี่หานของน้องแบคคคคคคคคคคคคคคคคคค'