ลู่แบค


2

คนรักหน้าหวาน

พี่หาน กะ น้องแบค


2

แรดน้อยอ่อยดี
กับคุณพี่คนแมน

ลู่หาน รัก ลู่แบคฮยอน


1

พี่หานคนแมนกับน้องแบคคนน่ารัก

'พี่ห๊านนนนนนนนนนนนนนนนน พี่หานของน้องแบคคคคคคคคคคคคคคคคคค'


เสนอนิยามใหม่

ลู่แบค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง