นิยามที่ดีที่สุด
ลิเบอรัลวอนนาบี

กลุ่มสวะสังคมกำเนิดใหม่ ที่ยึดถือแนวคิดเสรีนิยม หรือ ลิเบอรัล แต่....อนิจา....ทำไม่ได้ตามหลักการเลยซักนิด แถมตั้งนิยามใหม่ๆผิดๆออกมาอ้างลิเบอรัลอีกต่างหาก

ความหมายของลิเบอรัล เป็นผู้ให้อิสระทางคววามคิดและการโต้เถียงและให้เหตุผลในเรื่องต่างๆในด้านสังคมและการเมือง รวมไปถึงความเชื่อ มีลักษณะ เคารพต่อสิทธิของผู้อื่น อดทต่อความคิดเห็นอีกฝ่าย มีการให้เหตุผลและยอมรับซึ่งกันได้ ไม่ยึดติดกับกรอบใดๆนักและให้สิทธิมนุษยชน เคารพในปัจเจก และพยายามลดทอนสิทธิอำนาจรัฐให้มายุ่งเกี่ยวกับตัวเองให้น้อยที่สุด และยึดมาตรฐานเดียว ไม่เป็นเผด็จการทางความคิดหรืออำนาจนิยม

โดยทั่วไปคนมักเข้าใจผิดถึงคำว่าเสรีของลิเบอรัล ที่ไม่ยึดติด กรอบมารยาท ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ และเหตุผล จึงสามารถแสดงความเหี้ยแบบไหนก็ได้ ซึ่งไม่ใช่ นั่นคืออนาคิสต์

ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติตัวสองมาตรฐานในหลักการลิเบอรัลข้างต้น อย่างเช่น เรียกร้องสิทธิตัวเอง แต่ลดสิทธิคนอื่น อ้างไม่มีฝักฝ่ายแต่เป็นเผด็จการทางความคิดและอำนาจนิยม และอื่นๆ นับเป็นลิเบอรัลวอนนาบีทั้งสิ้น


ไอสัสนี่ ลิเบอรัลบ้านใครไม่เคารพคนอื่นว่ะ มึงนี่ลิบเอรัลวอนนาบีจริงๆ

ลิเบอรัลวอนนาบี

เสรีชนภายใต้ร่มพระบารมี ลิเบอร์รัลภายใต้ร่มพระบารมี
เชิดชูเสรีภาพแต่กรราบตีนมั๊ยล่ะ
บอกว่าคนอื่นเป็นลิเบอร์ร่านวอนนาบี
เพราะแมร่งคือลิบเอร์ร่านตัวจริง


สู้ต่อไป พวกเรา เสรีชน แท๊ดๆๆๆๆ