นิยามที่ดีที่สุด
ลาบสักจานไหม

มึงเป็นลาวนิ


เห้ยลาบวักจานไหม