ลาบสักจานไหม


1

มึงเป็นลาวนิ

เห้ยลาบวักจานไหม


เสนอนิยามใหม่

ลาบสักจานไหม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง